Polityka prywatności

Aplikacja cieplo.app ze swej natury gromadzi bardzo niewiele danych osobowych, a jeszcze mniej z tego przechowuje u siebie.
Tutaj znajdziesz dokładny opis – co zbieramy, co przechowujemy, co i gdzie udostępniamy.

Administrator danych

Administratorem danych jest operator aplikacji wskazany w regulaminie.

We wszystkich sprawach związanych z twoimi danymi należy kontaktować się z operatorem aplikacji: tutaj kontakt.

Skąd mamy Twoje dane osobowe? Od ciebie. Przetwarzamy je na podstawie twojej zgody.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu.

Masz prawo: dostępu do twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania twoich danych osobowych i prawo ich przenoszenia.

Jeśli uznasz, że twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies (ciasteczka)

Cieplo.app używa plików cookies do zapewnienia działania niektórych funkcji aplikacji, a mianowicie wyłącznie w sytuacjach: gdy użytkownik skorzysta z funkcji pozostania zalogowanym na 30 dni na danym urządzeniu; gdy użytkownik zmieni ceny paliw i energii na stronie z wynikiem oszacowania; gdy użytkownik niezalogowany wykonuje oszacowania, ich lista jest przechowywana w pliku cookies i dzięki temu dostępna na podstronie Moje wyniki. Wyłączenie obsługi plików cookies lub ich usunięcie będzie skutkowało niedziałaniem w/w funkcji aplikacji.

Jedynym narzędziem zewnętrznym wykorzystywanym w aplikacji, które może przechowywać pliki cookies na twoim urządzeniu, jest Google Analytics.
Polityka prywatności Google Analytics

Dane użytkowników niezalogowanych

Użytkownik niezalogowany, poza danymi niezbędnymi do obliczeń, może wprowadzić w aplikacji jedynie adres e-mail oraz numer telefonu.

Wejście poprzez subdomenę firmową nazwafirmy.cieplo.app

Jeśli wykonujesz obliczenia z polecenia konkretnej firmy (wchodzisz na adres w subdomenie np. nazwafirmy.cieplo.app/... lub klikasz link do cieplo.app na stronie danej firmy) – w takim wypadku wymagane będzie podanie adresu e-mail, natomiast dana firma może wymagać również podania numeru telefonu kontaktowego. Adres e-mail i/lub telefon zostaną zapisane w naszej bazie danych i udostępnione firmie w celu kontaktu z tobą.
My nie będziemy niczego tobie wysyłać ani nie udostępnimy tych danych nikomu innemu pozą tą firmą, która cię do nas odesłała.

Wejście poprzez domenę główną cieplo.app

Jeśli wchodzisz bezpośrednio na główną domenę cieplo.app i wykonujesz oszacowanie, aplikacja umożliwi podanie następujących danych:

  • Adresu e-mail do przesłania linku z wynikiem oszacowania. Adres zostanie wykorzystany tylko raz, w celu przesłania linku z wynikiem (jeśli się na to zgodzisz – zgoda jest dobrowolna), po czym zostanie usunięty i nie będzie przechowywany w aplikacji cieplo.app ani udostępniony nikomu innemu.
  • Adresu e-mail do kontaktu dla firm z okolicy w sprawie przesłanego zapytania o oferty. Podanie tego adresu e-mail jest wymagane, jeśli wyrażasz zgodę na wysłanie zapytań do firm z okolicy (zgoda jest dobrowolna). Adres zostanie udostępniony firmom z okolicy, zgodnie z określonymi przez użytkownika kryteriami, w celu kontaktu i przedstawienia ofert na przesłane zapytanie.
  • Numeru telefonu do kontaktu dla firm z okolicy w sprawie przesłanego zapytania o oferty. Podanie numeru telefonu jest wymagane, jeśli wyrażasz zgodę na wysłanie zapytań do firm z okolicy (zgoda jest dobrowolna). Numer telefonu zostanie udostępniony firmom z okolicy, zgodnie z określonymi przez użytkownika kryteriami, w celu kontaktu i przedstawienia ofert na przesłane zapytanie.

Dane użytkowników zalogowanych

Użytkownik, który założył konto, podaje następujące dane:

  • Adresy e-mail (do logowania, do kontaktu z klientami)
  • Dane do faktury (imię i nazwisko / nazwa firmy, adres, NIP)

Adres e-mail do logowania służy tylko do logowania się do aplikacji i nie jest nigdzie udostępniany.

Adresy kontaktowe są udostępniane klientom firmy w celu kontaktu z firmą.